Professor dr. Jacques Janssen

 

Sinds 1 juli 2000 is dr. J.A.P.J. Janssen hoogleraar Cultuur- en Godsdienstpsychologie aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de KUN. Sinds 1988 was dr. Janssen universitair hoofddocent bij de afdeling Cultuur- en Godsdienstpsychologie van de Katholieke Universiteit Nijmegen, waar hij vanaf 1977 werkzaam is. Vanuit zijn functie is hij betrokken bij het onderzoeksprogramma 'Zingeving, levensbeschouwing en geestelijke gezondheid' dat is ondergebracht in het Nijmeegse Rutten Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek in de Psychologie en de Nederlandse Onderzoekschool voor Theologie en Religiewetenschap ( NOSTER). 
Dr. Janssen heeft ruime onderzoekservaring op het gebied van cultuur- en godsdienstpsychologie. Zo bestudeerde hij de (politieke) ideologie en levensbeschouwing van hedendaagse jongeren (studenten en middelbare scholieren). Vanuit zijn interesse voor studentenculturen ontstond geleidelijk meer aandacht voor de totale leefcultuur van jongeren. Sinds enkele jaren richt hij zich primair op de godsdienstpsychologie. Daarbij heeft hij met name belangstelling voor de religie van de Nederlandse jeugd. Zijn artikelen over het fenomeen 'bidden' van jongeren en hun godsbeeld hebben veel belangstelling ondervonden en worden veel geciteerd. Daarnaast heeft hij zich verdiept in nieuwetijdse religie en de interesse van moderne mensen in magische praktijken. Naast zijn onderwijs en onderzoek zet dr. Janssen zich in voor de ontwikkeling van een gecomputeriseerde methode voor inhoudsanalyse. Ook nam hij deel aan een groot aantal nationale en internationale congressen over politieke psychologie, godsdienstsociologie en godsdienstpsychologie, waaronder recentelijk een internationaal NOSTER-congres over 'religieus fanatisme' en een congres in Ascona met als doel een publicatie van Europese deskundigen over jeugdcultuur en religie in Europa. 
De heer Janssen studeerde Westerse Sociologie en promoveerde in 1978 aan de KUN op het proefschrift 'De vergruisde universiteit. Een cultuurpsychologisch onderzoek naar voorbije en actuele ontwikkelingen in de Nijmeegse studentenbeweging'. Naast vele artikelen publiceerde hij enkele boeken: Rechtsomkeer. Rechtsextreme opvattingen bij leerlingen van middelbare scholen (1983), Studenten in beweging (1984), Jeugdcultuur, een actuele geschiedenis (1994), Nederland als religieuze proeftuin (1998). Vorig jaar verscheen bij uitgeverij SUN te Nijmegen Janssens Nederlandse vertaling van 'De hel', het eerste deel van Dantes Divina Commedia.
Onderwijs

Lijst van publicaties

Dissertatie/boeken

Janssen, J., & Voestermans, P. (1978). De vergruisde universiteit. Een cultuurpsychologisch onderzoek naar voorbije en actuele ontwikkelingen in de Nijmeegse studentenbeweging. Meppel: Krips, dissertatie (650 pp.). 

Hagendoorn, A., & Janssen, J. (1983). Rechtsomkeer, rechtsextreme opvattingen bij leerlingen van middelbare scholen. Baarn: Ambo (223 pp.).

Janssen, J., & Voestermans, P. (1984). Studenten in beweging. Politiek, universiteit en student. Baarn: Ambo (382 pp.).

Janssen, J. (Ed.) (1990). Fortmann, H. Symbool en werkelijkheid. Essays over religie en cultuur 1962-1970. Baarn: Ambo (141 pp.).

Janssen, J. (1994). Jeugdcultuur, een actuele geschiedenis. Utrecht: de Tijdstroom (269 pp.).

Janssen. J. (1998). Nederland als religieuze proeftuin. Nijmegen: KSGV (109 pp.).

Janssen, J., Uden, M. van, & Ven, J. van der (Eds.) (1998). Schering en inslag. Opstellen over religie in de hedendaagse cultuur aangeboden aan Jan van der Lans. Nijmegen: KSGV. 

Dante Alighieri. Mijn Komedie. Deel I- Hel. (oktober 1999). Vertaald, ingeleid en geannoteerd door Jacques Janssen. Nijmegen: SUN (350 pp.).
 

Wetenschappelijke artikelen, bijdragen aan boeken

Berger, W., & Janssen, J. (1979). Over het herstel van de religieuze ervaring. Han Fortmann, DUX en de godsdienstpsychologie. Jeugd en samenleving, 9 (7/8), 564-588.

Berger, W., & Janssen, J. (1979). Over het herstel van de religieuze ervaring. Han Fortmann, DUX en de godsdienstpsychologie. In Tussen jeugdzorg en jeugdaanpak (pp. 110-124). Baarn: Ambo.

Janssen, J. (1979). Tien jaar wijzer. De studentenbeweging tussen ‘toen’ en ‘toekomst’. Jeugd en samenleving, 9 (9), 735-755.

Janssen, J. (1980). Bewogen beweging: de studentenbeweging, meer verleden dan toekomst? In J. Thurlings e.a. (Eds.), Institutie en beweging (pp. 182-234). Deventer: Van Loghum Slaterus.

Berger, W., & Janssen, J. (1980). De katholieken en hun psychologie. In Bernardus kardinaal Alfrink e.a. (Eds.), De identiteit van katholieke wetenschapsmensen (pp. 25-41). Baarn: Ambo.

Berger, W., & Janssen, J. (1980). De katholieken en hun psychologie. Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie en haar grensgebieden, 35 (8), 451-465.

Janssen, J. (1980). Teksten uit ‘De vergruisde universiteit’. In J. Lammers, P. Biemans, & A. Bertrand (Eds.), Vaardigheidscursus data-analyse (pp. 1-32). Nijmegen: Instituut Toegepaste Sociologie.

Janssen, J., & Voestermans, P. (1980). Student en politiek in Nederland. Sociale Wetenschappen, 23 (1), 42-67.

Janssen, J., & Voestermans, P. (1981). Students and politics in the Netherlands. The Netherlands Journal of Sociology, 17, 49-72.

Hagendoorn, A., Janssen, J., & Voestermans, P. (1981). The festival of nar-cissism. Een kritische beschouwing over en naar aanleiding van ‘The culture of narcissism’ van Cristopher Lash. Jeugd en samenleving, 11 (3), 176-198.

Janssen, J. (1982). Onhoudbare jeugd in Paradiso. Verslag van een congres. Jeugd en samenleving, 12 (4) (themanummer van redactieteam ‘Jeugd en samenleving’).

Janssen, J. (1982). Alle waardevolle mensen zijn broeders, het racisme als intellectuele traditie. Jeugd en samenleving, 12 (8/9), 551-581.

Janssen, J. (1982). Een wissel op rechts, een onderzoek bij HAVO en VWO leerlingen. Jeugd en samenleving, 12 (12), 787-799.

Berger, W., & Janssen, J. (1983). De katholieken en hun psychologie. In W. Berger (Ed.), Zielzorger vandaag (pp. 185-201). Kampen: Kok. 

Janssen, J. (1984). Functie en betekenis van studentenorganisaties. Jeugd en samenleving, 14 (1), 38-49.

Janssen, J. (1985). Jeugd in Nederland, een veranderde oriëntatie. In H. Gerritsma (Ed.), Vredesonderwijs, opvattingen en ervaringen (pp. 173-177). Utrecht: Vredesopbouw.

Janssen, J. (1986). Lezersonderzoek. Jeugd en samenleving, 16 (2), 38-49.

Hagendoorn, A., & Janssen, J. (1986). Right-wing beliefs among Dutch secondary school pupils. The Netherlands Journal of Sociology, 22 (1), 87-96.

Janssen, J. (1986). Generatiekonflikt en jongerenprotest. In J. van Ginneken & R. Kouijzer (Eds.), Politieke psychologie, inleiding en overzicht (pp. 58-64). Samsom reeks psychologie en samenleving. Alphen aan de Rijn: Samsom.

Janssen, J. (1987). Jeugdkleding als totemcultuur. Jeugd en samenleving, 17 (5), 259-291.

Janssen, J. (1988). De jeugd, de toekomst en de religie. Een analyse op basis van recent onderzoek. Jeugd en samenleving, 18 (7/8), 407-427. 

Janssen, J. (1989). Delinquentie als ‘crime de passage’: een jongensprobleem. Jeugd en samenleving, 19 (2/3), 114-128. 

Janssen, J. (1989). The limits of correlation. The importance of methodological issues in recent research about youth and religion. In J. van der Lans & J. van Belzen (Eds.), Proceedings of the Fourth Symposium on the Psychology of Religion in Europe (pp. 164-171). Nijmegen. 

Janssen, J., Hart, J. de, & Draak, C. den (1989). A computerized analysis of the praying of modern youth. In J. van der Lans & J. van Belzen (Eds.), Proceedings of the Fourth Symposium on the Psychology of Religion in Europe (pp. 172-180). Nijmegen.

Zondag, H., Derks, F., Lans, J. van der, & Janssen, J. (1989). Interpretation of religious language as an indication of religious attitude: The discriminating power of the L.A.M.-scale. In J. van der Lans & J. van Belzen (Eds.), Proceedings of the Fourth Symposium on the Psychology of Religion in Europe (pp. 361-367). Nijmegen.

Janssen, J., Derks, F., & Giels, B. van (1989). Apelles post tabulam. Studenten en oudstudenten over hun opleiding. NIP-cahier 1. Amsterdam: NIP.

Janssen, J., Hart, J. de, & Draak, C. den (1989). Praying-practices. Journal of Empirical Theology, 2 (2), 28-39. 

Janssen, J. (1990). Getal en geval: Kwaliteit en kwantiteit in jeugdonderzoek (1). Jeugd en samenleving, 20 (1), 3-16. 

Janssen, J. (1990). Getal en geval: Kwaliteit en kwantiteit in jeugdonderzoek (2). Jeugd en samenleving, 20 (2), 67-82. 

Janssen, J., Hart, J. de, & Draak, C. den (1990). A content analysis of the praying practices of Dutch youth. Journal for the Scientific Study of Religion, 29 (1), 99-107.

Janssen, J. (1990). Onder emancipatoren. Han Fortmanns godsdienstpsychologie in een culturele context. In J. Janssen (Ed.), Han Fortmann. Symbool en werkelijkheid. Essays over religie en cultuur 1962-1970 (pp. 9-33). Baarn: Ambo.

Janssen, J., Hart, J. de, & Draak, C. den (1990). Praying as an individualised ritual. In H.-G. Heimbrock & H. Boudewijnse (Eds.), Current studies on rituals. Perspectives for the psychology of religion (pp. 71-87). Amsterdam /Atlanta: Rodopi.

Janssen, J. (1991). Studentencultuur: The return of the repressed. De opkomst, ondergang en terugkeer van het studentenleven. Rekenschap. Humanistisch tijdschrift voor wetenschap en cultuur, 38 (1), 12-24. 

Janssen, J. (1991). Emile Durkheim als cultuurpsycholoog. In A. Felling & J. Peters (Eds.), Cultuur en sociale wetenschappen. Beschouwingen en empirische studies (pp. 69-91). Nijmegen: ITS. 

Hart, J. de, & Janssen, J. (1991). De betekenis van jeugdstijlen voor de politieke meningsvorming van jongeren. Sociologische Gids, 38 (3), 372-397.

Hart, J. de, & Janssen, J. (1991). Tussen pakket en zelfbouwpakket. Jongeren en levensbeschouwing. Brabantia. Tijdschrift voor kunst en cultuur, 39 (2), 23-25.

Janssen, J., & Hart, J. de (1991). Jeugdcultuur: Een kind van haar tijd. Inleiding en perspectief. Jeugd en samenleving, 21 (2/3), 68-85.

Janssen, J., & Prins, M. (1991). Jeugdsubculturen binnenste buiten. Een onderzoek naar homologie in jeugdsubculturen. Jeugd en samenleving, 21 (2/3), 194-213. 

Dommelen, J. van, Lans, J. van der, & Janssen, J. (1991). Verzet tegen de kernbewapening: Individuele verschillen. In R. Meertens, A. Buunk, & R. van der Vlist (Eds.), Sociale psychologie en voorlichting en maatschappelijke problemen (pp. 120-133). Den Haag: VUGA.

Hart, J. de, & Janssen, J. (1992). New Age als paracultuur. De betrokkenheid van jongeren bij alternatieve levensbeschouwelijke stromingen zoals New Age. Voorwerk. Tijdschrift voor godsdienstige vorming in school en kerk, 9 (1), 14-23.

Janssen, J. (1992). Jeugdcultuur, identiteit en organisatie. Jeugd en samenleving, 22 (9), 501-520. 

Hart. J. de, & Janssen, J. (1993). Jongeren en politiek. In A. Dieleman, F. van der Linden, & A. Perreijn (Eds.), Jeugd in meervoud. Theorieën, modellen en onderzoek van leefwerelden van jongeren (pp. 340-350). Utrecht: de Tijdstroom.

Janssen, J., & Hart, de J. (1993). Religie en levensbeschouwing. In A. Dieleman, F. van der Linden, & A. Perreijn (Eds.), Jeugd in meervoud. Theorieën, modellen en onderzoek van leefwerelden van jongeren (pp. 326-339). Utrecht: de Tijdstroom.

Janssen, J. (1993). Waar vinden we een nieuw fundament? Bulletin. Tijdschrift voor documentatie van en bezinning op het christelijk onderwijs, 21 (3), 2-10. 

Janssen, J. (1993). Cultuur. Tijdschrift Jeugdonderzoek, 6 (4), 10-13.

Janssen, J., Hart, J. de, & Draak, C. den (1993). A content analysis of the praying practices of Dutch youth. In M. Hestenes (Ed.), A medley of practical theology (pp. 364-376). Pretoria: University of South Africa.

Janssen, J. (1994). Jeugd, zingeving en matigheid: een complexe paradox. In G. Schippers & J. van der Ven (Eds.), Niet bij gebruik alleen. Voorlichting over alcohol en drugs in het perspectief van zingeving (pp. 40-59). Kampen: Uitgeverij Kok. 

Janssen, J., Hart, J. de, & Gerardts, M. (1994). The image of God in adolescence. The International Journal for the Psychology of Religion, 4 (2), 105-123.

Hart, J. de, Janssen, J. (1994). De betekenis van jeugdstijlen voor de politieke meningsvorming van jongeren. In J. de Hart, Jongeren na de middelbare school (pp. 128-152). Kampen: Uitgeverij Kok.

Janssen, J., Hart, J. de, & Draak, C. den (1994). Gebedspraktijken van jongeren. In J. de Hart, Jongeren na de middelbare school (pp. 149-163). Kampen: Uitgeverij Kok.

Janssen, J. (1994). Die Magie der Gregorianik. In H.-G. Heimbrock (Ed.), Magie, Katastrophenreligion und Kritik des Glaubens. Eine theologische und religionstheoretische Kontroverse um die Kraft des Wortes (pp. 285-297). Kampen: Kok Pharos Publishing House.

Welten, V., & Janssen, J. (1994). Teksttabel. Handleiding en computerprogramma. Nijmegen: vakgroep Cultuur- en Godsdienstpsychologie.

Janssen, J. (1995). Pesten en jeugdcultuur. Comenius, wetenschappelijk forum voor opvoeding, onderwijs en cultuur, 15 (1), 38-52.

Janssen, J. (1995). Hedendaagse jeugdcultuur. Streven, cultureel maatschappelijk maandblad, 63 (6), 533-544.

Janssen, J. (1996). Het moduleren van de stilte. De magie van het Gregoriaans. Streven, cultureel maatschappelijk maandblad, 63 (1), 11-24.

Janssen, J. (1996). Postmoderne bedevaart. Jomanda’s healing service te Tiel. Psychologie en Maatschappij, 20 (2), 177-189.

Janssen, J. (1996). Studentencultuur: de toekomst van het verleden. In Het onderwijs meester (pp. 17-28). Utrecht: Universiteit Utrecht.

Janssen, J. (1996). Nederland als religieuze proeftuin. Streven, cultureel maatschappelijk maandblad, 63 (9), 771-786.

Janssen, J., Baerveldt, C., & Spille, H. (1996). Wetten, praktische bezwaren en weemoedigheid. Een onderzoek naar mobiliteitsverhinderende factoren onder Duitse en Nederlandse jongeren. In K. Renckstorf & N. Bergmans (Eds.), Nederlanders en Duitsers. Perspectieven, vraagstellingen en eerste empirische bevindingen van het sociaal-wetenschappelijk onderzoeksprogramma in het kader van ‘Kultur- und Kulturrraumforschung’ (pp. 43-56). Ubbergen: Uitgeverij Tandem Felix.

Janssen, J. (1997). Het vertalen van de Divina Commedia. Proces en product. In D. van Speybroeck (Ed.), Gérard Garouste en zijn Commedia (pp. 38-45). Nijmegen: Uitgave Studium Generale KU Nijmegen.

Janssen, J., & Verheggen, T. (1997). The double center of gravity in Durkheim’s symbol theory: Bringing the symbolism of the body back in. Sociological Theory, 15 (3), 294-306.

Janssen, J. (1997). ‘Maar verlos ons van den kwade’. De omgang met het kwaad: magie of psychologie? In M. ter Borg, S. van der Geest, & J. Janssen (Eds.), Op zoek naar hoop. Over genezing, magie en religie (pp. 59-83). Nijmegen: KSGV.

Lambert, Y., Voyé, L., Barz, H., Bogensberger, H., Bréchon, P., Dobbelaere, K., Haag, M., Janssen, J., Riis, O., & Tomasi, L. (1997). Les croyances de jeunes Européens. In R. Campiche (Ed.), Cultures des jeunes et religions en Europe (pp. 97-166). Parijs: Les éditions du Cerf.

Prins, M., Janssen, J., & Hutsebaut, D. (1997). Universitaire culturen in Vlaanderen en Nederland. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 15 (4), 296-318.

Janssen, J. (1998). The Netherlands as an experimental garden of religiosity. Social Compass, 45 (1), 101-113.

Janssen, J. (1998). Stenen voor brood. Een kritische analyse van Jomanda’s ‘healing service’. Streven, cultureel maatschappelijk maandblad, 66 (2).

Janssen, J. & Prins, M. (1998). Let’s reinvent the Gods; de religie van de Nederlandse jeugd in een Europese context. In J. Janssen, M. van Uden & J. van der Ven (Eds.), Schering en inslag. Opstellen over religie in de hedendaagse cultuur aangeboden aan Jan van der Lans. (pp. 123-139). Nijmegen: KSGV.

Janssen, J. (1998) Han Fortmann, in Nijmeegse gezichten. Vijfenzeventig jaar Katholieke Universiteit. Nijmegen: Uitgeverij KU Nijmegen, 150-160.

Prins, M., Lans, van der J. & Janssen, J. (1998) The house of God: religie en extase. Psychologie en Maatschappij, 22 (3), 252-263.

Janssen, J., Prins, M., Baerveldt, C., & Lans, J. van der. (1998) Structuur en varianten van het bidden. Een onderzoek bij Nederlandse jongeren, in Uden, M. van & Pieper, J. (Eds.) Wat baat religie. Godsdienstpsychologen en godsdienstsociologen over het nut van religie. Nijmegen: KSGV, 67-96.

Janssen, J. (1999). Postmoderne bedevaart. Jomanda’s healing service te Tiel. In J. Pieper, P. Post en R. van Uden (Eds.), Pelgrimage in beweging. Hilversum: Gooi & Sticht, 57-73. 

Janssen, J., Hart, J. de, & Draak, C. den (1999, reprint). A content analysis of the praying practices of Dutch youth. In M. Hestenes (Ed.), A medley of practical theology (pp. 364-376). Pretoria: University of South Africa.

Janssen, J., & Prins, M. (1999). The abstract image of God: The case of the Dutch youth. In L. Tomasi (Ed.), The alternative sacreds in European youth, 57-83.

Janssen, J., Dechesne, M., & Knippenberg, A. van. (1999). The psychological importance of youth culture. A terror management approach. Youth & Society, 152-167. 

Janssen, J. (2000) Individualiteit en engagement: religies en relaties in de hedendaagse cultuur. In Evers, H. & Stappers, J. Het informatieparadijs. Verslag van een symposium. Nijmegen: Valkhofpers, 64-103.

Janssen, J. (2000) De uitstelgeneratie. In De uitstelgeneratie. Jongeren in Neverland. Tilburg, PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant, 26-52.

Wisman, A.,  Koole, S.,  Van Knippenberg, A. & Janssen, J. (2000) Doodsangst en de behoefte aan verbondenheid: de invloed van existentiële dreiging op het streven naar interpersoonlijke nabijheid.  In  Martijn e.s. (Eds) Fundamentele psychologie, deel 14. Delft, Evuron, 41-53.

Janssen, J., & Prins, M. (2000). ‘Let’s reinvent the Gods. The religion of Dutch youth’.  Archives de Sciences Sociales des Religions, 109, 31-48.

Alma, H. & Janssen, J, (2000). Jeugd en zingeving: een open vraag.  In Alma, H. e.a. Zin op school. Zingeving in het voortgezet onderwijs. Nijmegen: KSGV, 9-26.

Janssen, J. (2000). Stones for bread. A critical analysis of the healing practice of a Dutch medium. Archiv für Religionspsychologie, 38, 71-80.

Janssen, J. (2000). Stille omgang: een zoeken naar samenleving. In E. d’Hondt Zinloos geweld herdacht, Baarn, Gooi en Sticht, 65-81.

Dechesne, M., Janssen, J. & Van Knippenberg, A. (2000) Derogation and distancing as terror management strategies: the moderating role of need for closure and permeability of group boundaries. Journal of Personality and Social Psychology.

Krooshof. T., Prins, M. & Janssen. J. (2000) Youth subcultures in the Netherlands and their changing function for social identity. In Third conference of the International Society for Quality of Life Studies. Gerona, Universitat de Gerona, 220.
 

Accepted for publication

Janssen, J. Lans, J. van der, & Dechesne, M. (2001). Fundamentalism. The possibilities and limitations of a social-psychological approach. In Henten, van W.-J. Religious identity and the invention of tradition. New NOSTER series (STAR).

Janssen, J. Prins, M., Lans, J. van der, & Baerveldt, J. (2001) The structure and variety of prayer. An empirical study of Dutch youth. Journal of Empirical Theology

Janssen, J, & Hutsebaut, D.  (2001) La structure et les variétés de prière. Une étude empirique parmi des jeunes Néerlandais et Flamands. In Saroglou, V. & Hutsebaut, D. (Eds.). Religion et développement humain: Questions psychologiques. Paris: L'Harmattan (coll. Religion et sciences humaines).

Janssen, J., Hart, J. de, & Draak, C. den (2001). A content analysis of the praying practices of Dutch youth. In: Leslie J. Francis (ed) Empirical and psychological studies of prayer. Fowler Wright. Londen.

Krooshof. T., Prins, M. & Janssen. J. (2001) Youth subcultures in the Netherlands and their changing function for social identity. In The proceedings of the Third conference of the International Society for Quality of Life Studies. Gerona, Universitat de Gerona, 220.

Janssen, J. & Prins, M. (2001). Let’s reinvent the Gods; de religie van de Nederlandse jeugd in een Europese context. J* Tijdschrift over jongeren.
 

Vakpublicaties

Hagendoorn, A., & Janssen, J. (1982). Rechtsextreme opvattingen middelbare scholieren. NRC Handelsblad, 17 december.

Janssen, J. (1987). Jeugdcultuur, mode of must? In J. Breunese (Ed.), Opvoeden in waarden en normen (pp. 52-63). Driebergen: Interkerkelijke gezinsweekcommissie.

Janssen, J. (1988). ‘Jongelui, je ziet maar’: Joop den Uyl en de jeugd. Jeugd en samenleving, 18 (2), 76-77.

Janssen, J. (1989). Jeugdonderzoek in de publiciteit. Beschouwingen naar aanleiding van het onderzoeksrapport Jeugd ‘89, bureau inter/View. Tijdschrift voor Jeugdonderzoek, 3 (2), 5-10. 

Janssen, J. (1990). Jeugd en kultuur: een actuele geschiedenis. Verbum, tijdschrift voor jongerenkatechese, 57 (6), 106-112.

Janssen, J. (1991). Jeugdcultuur in een museum. In Tentoonstelling ‘van de straat’. Rijswijk: Directie Jeugdbeleid.

Janssen, J. (1991). Nederlands jeugdbeleid in ‘Multi ethnic Europe’. In De vlucht van het jeugdbeleid (pp. 40-41). Rijswijk: Directie jeugdbeleid.

Janssen, J. (1992). H.J. Eysenck en de wetenschappelijke psychologie. NRC Handelsblad, 14 februari.

Janssen, J. (1992). Op zoek naar de jeugd. Jeugdcultuur en bibliotheek. Bibliotheek en samenleving, 20 (9), 302-306.

Janssen, J. (1993). Opgroeien in onzekerheid. Het Nieuwsblad, 23 januari.

Janssen, J. (1993). De ‘buiten-les-activiteiten’ horen in de school. In 25 jaar moderamen. Buitenlesactiviteiten uit de tijd? Nijmegen: Canisius College Mater Dei.

Janssen, J. (1993). Civiele religie in Nederland. De Bazuin, opinieblad voor kerk en samenleving, 76 (14), 14-16.

Janssen, J., & Hart, J. de (1993). De toekomst van de religie. De Volkskrant, 10 april.

Janssen, J. (1995). Verschijningen komen niet uit de lucht vallen. De bloedende Madonna van Brunssum. Algemeen Dagblad, 7 juli.

Janssen, J. (1995). De wondere werkelijkheid. Psychologie, 14, 22-23.

Janssen, J. (1996). De toekomst van de traditie. Illuster, periodiek voor alumni van de Universiteit Utrecht, 4 maart.

Janssen, J. (1997). De omgang met het gebanaliseerde kwaad. Trouw, 7 januari.

Janssen, J. (1997). De terugkeer van God in de psychologie. Psychologie, 16, 10-16.

Janssen, J. (1998). De terugkeer van God in de psychologie. Psyche en geloof, congresbundel Vereniging van Gereformeerde Studenten Rotterdam, Rotterdam.

Janssen, J. (2000) De amateur als Dante-specialist. De Tweede rond. Tijdschrift voor literatuur. 21 (3), 19-25.

Janssen, J. (2000) Een goddelijke komedie. Muziek & woord. 26, december, 45-46.

Janssen, J (2001) Illuminare necesse est. Het eeuwenlang verluchten van Dantes Divina Commedia. In Hudig, J. Dantes Divina commedia in 111 pastels. Amsterdam: De Wereldbibliotheek.
 


 

Als er links geen frame te zien is, klik dan hier: